Đăng nhập

Lịch công tác trong tuần


10:00
Họp phòng
Trưởng phòng - Nguyễn Thị Huyền Trâm
Phòng họp 1
...
10:30
Trao đổi kế hoạch công tác tuần
Giám đốc - Lý Minh Tuân
Hội trường
...
Các phòng chuẩn bị, tổng hợp báo cáo về phòng HCTH.


Cả ngày
Học Chính trị
PGĐ Vũ Thị Thu Hương
Học viện Cán bộ TP


Cả ngày
Học Chính trị
PGĐ Vũ Thị Thu Hương
Học viện Cán bộ TP