Đăng nhập

Lịch công tác trong tuần


8:30
Họp về số hoá hộ tịch Quận 9
VP HĐND và PTP Quận 9
UBND Quận 9
Phòng Phần mềm và Nội dung số (CV: Lê Trường Anh)
9:00
Họp công tác quy hoạch năm 2020
Giám đốc - Nguyễn Đức Chung
...
10:00
Giám đốc làm việc với Chủ tịch Công đoàn bộ phận TT, Bí thư Chi đoàn TT
Giám đốc - Nguyễn Đức Chung
Hội trường
...
14:00
Hỗ trợ họp trực tuyến Tổ công tác Hỗ trợ doanh nghiệp theo giấy mời 821/GM-VP ngày 25/5/2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố
Ủy ban nhân dân thành phố
Phòng Quản lý Hạ tầng (CV: Phạm Quỳnh Phong Phú)
15:00
V.v hướng dẫn thủ tục tư vấn dự án cho Bệnh viện Ung Bướu theo Nghị định 40/2020/NĐ-CP
Phó Giám đốc - Vũ Thị Thu Hương
Phòng Tư vấn Đầu tư (TP: Đặng Hữu Hưng)

9:00
Kiểm tra giám sát số hóa tại UBND Quận 8
Đỗ Hoàng Anh
UBND Quận 8
Tổ CNTT-Quận 8, Nhà thầu
14:00
Nghe báo cáo kế hoạch triển khai hệ thống DTS
Giám đốc - Nguyễn Đức Chung
Hội trường
Phòng Quản lý Hạ tầng, BQL dự án
15:00
Công bố quyết định Bí thư Chi bộ
Bí thư Đảng ủy - Lê Quốc Cường
Phó GĐ Sở - Võ Thị Trung Trinh, Đảng viên chi bộ TT CNTT-TT
16:00
Hỗ trợ Tư vấn quản lý dự án cho dự án Phần mềm quản lý nợ của Sở Tài Chính
Sở Tài chính
Phòng Tư vấn Đầu tư (TP: Đặng Hữu Hưng)

Cả ngày
Học Chính trị
PGĐ Vũ Thị Thu Hương
Học viện Cán bộ TP
14:00
Nghe báo cáo về kế hoạch triển khai Hệ thống 113-114-115.
Giám đốc - Nguyễn Đức Chung
Ban Giám đốc (PGĐ: Vũ Thị Thu Hương), Phòng Quản lý Hạ tầng, BQL dự án
14:30
Họp giám sát số hóa Hộ tịch tại Tân Phú.
UBND Tân Phú
Phòng Hệ thống Thông tin (CV: Đỗ Hoàng Anh, CV: Phạm Thị Phương Thảo)
14:30
Làm việc với huyện Bình Chánh về triển khai số hóa hộ tịch
UBND huyện Bình Chánh
Phòng Hệ thống Thông tin (PP: Đậu Thị Ngọc Mai), Tổ công tác số hóa Hộ tịch, các đơn vị liên quan

8:30
Làm việc với quận 7 về triển khai số hóa hộ tịch
UBND Quận 7
Phòng Hệ thống Thông tin (PP: Đậu Thị Ngọc Mai), Tổ công tác số hóa Hộ tịch, các đơn vị liên quan

Cả ngày
Học Chính trị
PGĐ Vũ Thị Thu Hương
Học viện Cán bộ TP
15:00
Giám sát số hóa tại UBND Quân Thủ Đức, hướng dẫn phường rà soát hồ sơ
Văn phòng UBND Quận Thủ Đức
Văn phòng UBND Quận Thủ Đức
Phòng Hệ thống Thông tin (CV: Đỗ Hoàng Anh, PP: Đậu Thị Ngọc Mai)